Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

Pinkster-Geest

De Geest,
de oneindige en eeuwige Geest
waait waarheen hij wil ...

voorbij de vorm,
de richting en structuur,
voorbij cultuur en het geloof,
dat wij mensen
daaraan geven.

De Geest
waait waarheen hij wil,
oneindig en eeuwig
in z’n eigen richting
en bestemming ...

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.