Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

Waar ben je?

Waar ben je?

Ik ben daar,
waar geen woord gesproken wordt.

Ik ben daar,
waar het oog niet verder reikt.

Ik ben daar,
waar klank niet meer door oren opgenomen wordt.

Ik ben daar,
waar liefde woont in je hart.

Daar hoor je mijn stem.
Daar raak je mijn wezen.
Daar ben je bij me.
Daar ben ik bij jou.

Daar ben ik ...


En dáár, waar alle sterren samenkomen,
daar zal ik je weer ontmoeten ...

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.