Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

Een wordingsproces in liefde

Het leven is
een oefening in liefde.

Het leven is
een wordingsproces in liefde.

Respect en eerbied,
vrede en harmonie,
liefde ...

liefde tot je zelf,
tot je naasten,
tot je omgeving,

liefde tot de natuur,
tot de aarde,
tot de schepping en al haar levende wezens,

liefde tot het leven ...

liefde tot het wordingsproces van het leven ...

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.