Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

Een uitnodiging

Het leven nodigt je uit,
iedere dag opnieuw,
om voorbij de grenzen en beperkingen
van het menselijke zelf te reiken
en je uit te strekken
naar een groter zelf en een groter zijn,
naar de kracht van leven,
de oerkracht,
die in het universum alom tegenwoordig is
en beschikbaar voor alle leven.

Het leven nodigt je uit,
iedere dag opnieuw.

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.