Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

De tempel in je binnenste

Het leven roept ieder mens
naar de tempel in zijn binnenste.

Je kunt alleen zelf
de eigen tempel betreden,
het heiligdom in je diepste wezen,
waar het licht besloten ligt
van je oorsprong
en van je bestemming ...

Jij alleen
kunt deze tempel betreden
en die kracht aanspreken.

Jij alleen
kunt je leven leven
in en uit die kracht.

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.