Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

De roep van leven

De oerkracht van leven,
de kracht van een grotere natuur en ordening,
de oerkracht van de liefde,
het goddelijke ...
daar zijn we uit voortgekomen,
daar leven wij uit.

Laat het besef daarvan tot je komen
en in je binnenste weerklinken.

De roep van leven
is om dit te zien,
is om dit bewust te worden
en van onbewust
bewust te gaan ervaren
en beleven ...

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.