Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

Herfst

De herfst is een jaargetijde
met een eigen specifieke kracht.

De natuur schenkt ons vruchten en zaden.
Zaad bevat de kern voor nieuw leven.
De levenskrachten wenden zich thans naar binnen.
De natuur bereidt zich voor op een periode van stilte,
van rust en vernieuwing
om uiteindelijk nieuw leven uit te kunnen dragen.

Dit jaargetijde brengt de natuur en zo ook de mens
de macht en de kracht van het naar binnen gaan,
van inkeer ...
en daaraan verbonden de wijsheid,
die alleen in het binnenste,
in de kern gevonden kan worden ...

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.