Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

De sterren in de nacht

De sterren in de nacht
schrijven verhalen met hun licht.

Verhalen van een reis,
die groter is,
groter als deze wereld.

Verhalen van een licht,
dat verder reikt,
verder als deze aarde.

De sterren in de nacht
vertellen van een heimwee,
heimwee om terug te keren.

De sterren in de nacht
vertellen van een diep verlangen,
het verlangen om thuis te komen
bij de bron van het licht ...

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.