Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

Vrede in je zelf

Zolang je geen vrede vindt
in je zelf,

vrede over je leven
en over het leven als zodanig,
vrede met en in
een grotere werkzaamheid van leven ...

zolang blijft zich dit uiten
in je eigen wereld
en in onze wereld,
als onrust,
als niet in harmonie,
met alle dieperliggende gevolgen ...

Het leven is een roep
naar deze vrede in je zelf.

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.