Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

De weg van liefde

De weg uit het donker
is de weg van het licht.

Tegenover onvrede en disharmonie
staat de weg van vrede en harmonie.

Tegenover onrust en angst
de weg van rust en vertrouwen.

Tegenover onverdraagzaamheid en onwaardigheid
staat de weg van respect en waardigheid,
tegenover verdeeldheid en gescheidenheid
de weg van verbinding en eenheid.

In groot en in klein.
In alle facetten van het leven.

De weg van het licht
is de weg van liefde ...

Het leven nodigt je uit.
Welke weg kies jij?
De keuze is aan jou.

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.