Over Liefde, die eeuwig is,
die voorbij de beperkingen en begrenzingen
van het aardse leven reikt ...

Welkom op de website Oneindige Liefde van Marleen Weusten.

Marleen Weusten schrijft gedichten en overwegingen over geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit, over Oneindige Liefde. Zij geeft drie boeken uit.
Oneindige Liefde vormt het centrerende gegeven van deze boeken.
De natuur, het ritme van de seizoenen, vieringen en gebruiken in de loop van het jaar, het levensritme, geboorte en dood zijn aspecten, die richting geven en verwijzen naar de diepere levenskracht en levenswaarden.

Verstilling

Herfst.

Tijd van overgang.
Tijd van overgave.

De levenskracht keert naar binnen,
maakt zich los van de vorm
en wordt onzichtbaar ...

Verstilling.

De natuur geeft zich over
aan het onzichtbare
en vertrouwt ...

De overweging op deze pagina wisselt met het jaargetijde mee en is een uitnodiging om terug te komen.